Blomsterbørn og protestsange

Fredag den 3. oktober

60er og 70er sange 

Altså tresserne og halvfjerdserne, hvor striden drejede sig om USA’s indtog i Vietnam, EF, den kolde krig, studenteroprøret og meget mere – virker det bekendt?

Repertoiret vil være en blanding kan være f.eks. Røde Mor, Trille, Jomfru Ane Band, Povl Dissing, Cæsar, Benny Holst, og også Mammas og Pappas.

Blomsterbørnenes livsstil var inspireret af indiske og indianske kulturer.
I dag står hippiekulturen for mange som inkarnationen af et afgørende værdiskifte i dansk kulturhistorie mod et mere frit, tolerant og ligestillet samfund. Andre nedtoner bevægelsens betydning eller peger på deres negative anarkistiske indflydelse på alt fra pædagogik til politisk aktivisme. En ting er dog indiskutabel: bevægelsen har sat sine karakteristiske bare fodspor i historien. 

De kan ikke slå os ihjel,’ sang vi engang. Det gør vi ikke mere. Der er ikke særligt mange af os, som tør sige systemet imod. Vi tør ikke engang sige åbent og ærligt, når vi går ned med stress – for det er et svaghedstegn

Lautrupgård Musik- og Kulturhus, Lautrupvej 2, 2750 Ballerup, Bus 350S lige til døren