Torben Liljeroth

Musikskoleleder af Lautrupgaard Musikfabrik. - Aftenskole for voksne

Lederen er ansat i henhold til Folkeoplysningsloven.
Kommunen kan/må ikke blande sig.

Arbejdsopgaver: Administrativ og pædagogisk leder.

Ansvarlig overfor bestyrelsen

                      Orientere om skolens drift
                      Give grundlag for beslutninger om driften                  
                      Budgetter og regnskab

Anvise løn

Deltage i bestyrelsens møder.  – kan være sekretær uden stemmeret

Handle på bestyrelsens vegne inden for de fastsatte rammer, herunder budget.

Gennemfører skolens virksomhed (regnskab - korrespondance – daglig drift).

Kende, forvalte og overholde relevante lovgivninger og regler.

Udarbejde forslag til budget.

Ansætte lærere og udarbejde ansættelseskontrakter, dog ikke et krav under 8 timer pr. uge.

Sørge for information til lærere og holdledere (Deltager- og mødelister).

Ansvarlig for administration af foreningen Lautrupgaard Musikfabrik.

                      Optagelse af nye medlemmer
                      Rettidig indkaldelse til generalforsamling
                      Afholdelse af valg af deltagerrepræsentant til bestyrelsen

Kontakt til Ballerup Kommune

Torben Liljeroth

Torben Liljeroth